Intranet      
Avloppshjälp Avloppshjälp Avloppshjälp

Renare Vatten

i din by och runt
Bruksanvisningar, data källor och uttalanden angående ansvarsfrihet Anvisnings sidor
Informationsverktyg för avloppsvattenlösningar
Låt oss hjälpa dig att välja bästa avloppsvattenlösningen för dina behov
Land
Kapacitet
Teknologi
Dimensioner
Kostnader
Välj land

Välj läge från listan
Se vilka avloppsvattenreningssystem som finns tillgängliga i ett visst land och vilka överensstämmer med lokala regler och föreskrifter.
Personantal?
personer
4 personers avloppsvatten är 0.6 m3 dagligen, innehåller 0.2 kg av BOD

Välj antalet personer genom att dra markören till rätt antal. Beakta följande tre aspekter.
Personer i ditt hus
Om du behöver avloppsvattensystem bara för ditt hus, markera hur många personer som bor där och producerar avloppsvatten dagligen.
Flera hushåll
Om det finns andra bostäder i närheten, är det kostnadseffektivare att bygga ett gemensam avloppssystem.
Planering för framtiden
Bygg för framtiden, bygg avloppsvattensystemet för lite större kapacitet än beräknat.
Visa endast avloppsvattenlösningar för hushåll och små byar

vald
vald
Hur mycket utrymme är tillgängligt?
Begränsa maxlängden i meter.

Begränsa maxbredd i meter.

Utrymmesbehovet
Avloppsvattenreningsystem kräver olika landarealer med start från 1,5 till 50 kvadratmeter. Dimensionerna är beroende av olika tekniker och kapacitet. Läs mer about space requirements.
år
Teknikens brukstid
Modern brukstid för avloppsreningsteknik varierar mest kring 25-35 år. Vissa system kan fungera ännu längre, men deras effektivitet minskar gradvis med tiden. Läs mer om effektiv brukstid.
Sammanlagda kostnader jämfört
I de årliga kostnaderna har man beaktat kostnaderna för etablering och bruk i förhållande till brukstiden. kostnader för avloppsvattensystem.
User defined:
Lista resultat efter    Visningsläge
*CO2eq och PO4eq Mängden utsläpp under byggnadsfasen är beräknad i förhållande till en persons daglig avloppsmängd. Detta tilläggs till utsläpp under användningen (avsugning, användning av elenergi och kemikalier).

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Avloppshjälp

Avloppshjälp

Avloppshjälp

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »