Intranet      
VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja haja-asutusalueen jätevesiin VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja Village Waters -hankkeen tavoitteena oli etsiä ja jakaa kokemuksia parhaista haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuista ja näin vähentää jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja koko Itämeren alueella. Hajavesijelppi Animaatio jelpistä Ohjeita Hajavesijelppiin Lisää laitetiedot VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja haja-asutusalueen jätevesiin

Puhtaat vedet

kylässä ja ympäristössä

VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja haja-asutusalueen jätevesiin

Village Waters -hankkeen tavoitteena oli etsiä ja jakaa kokemuksia parhaista haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuista ja näin vähentää jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja koko Itämeren alueella.

Hankkeessa kehitettiin digitaalinen palvelu, joka auttaa haja-asutusalueiden asukkaita ja kyläyhteisöjä valitsemaan sopivimman ratkaisun jätevesien käsittelyyn. Palvelu tukee myös esimerkiksi kunnan viranomaisten ja suunnittelutoimistojen työtä.

Palvelu on helppokäyttöinen verkkosovellus, jossa käyttäjä voi selata erilaisia ratkaisuja valitsemiensa kriteerien mukaan. Palvelussa huomioidaan mm. ratkaisujen hankinta- ja ylläpitokustannukset, käytön helppous ja puhdistustulos niin ravinteiden kuin hygieniankin kannalta. 

 

Ennen verkkopalvelun kehittämistä hankkeessa kartoitettiin ja arvioitiin laajasti markkinoilla olevia ratkaisuja ja niiden soveltuvuutta erilaisiin olosuhteisiin. Jokaisessa partnerimaassa rakennettiin pilotpuhdistamoja, joista saatiin käytännön kokemuksia. Suomessa pilotit toteutettiin Raaseporin Gennarbyssä ja Nurmijärvellä. 

 

VillageWaters oli kolmevuotinen (2016-2019) hanke, joka saa osarahoituksen EU:n Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 -ohjelmasta. Hankkeeseen osallistui 13 organisaatiota viidestä eri Itämeren alueen maasta. Hankkeen koordinaattori oli Luonnonvarakeskus LUKE. Muita suomalaisia organisaatioita hankkeessa olivat Suomen ympäristöopisto SYKLI, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja Novago Yrityskehitys Oy.

 

Hankkeen etenemistä ja saavutettuja tuloksia seurattiin myös somessa:   

 

Hanke tutkii ja tarjoaa ratkaisuja: 

   

Haja-asutusalueiden kotitaloudet ja kyläyhteisöt
VillageWaters auttaa kotitalouksia löytämään kustannustehokkaat ratkaisut ja säästämään kustannuksissa pitemmällä aikavälillä.

     

Paikalliset viranomaiset
Kuntien ympäristöviranomaiset voivat hyödyntää työkalua neuvoessaan kotitalouksia löytämään parhaat ratkaisut jätevesien käsittelyyn.

       

Pk-yritykset 
Hanke lisää jätevesi-ratkaisuja tarjoavien yritysten asiantuntemusta erilaisten teknologisten ratkaisujen soveltuvuudesta eri kohteisiin, mikä auttaa hallitsemaan käytönaikaisia riskejä ja käyttö-kustannuksia.

      

Ympäristöalan tutkijat
Hanke mittaa jätevesipäästöjen vaikutusta pohjaveden laatuun ja pintaveden rehevöitymiseen sekä hiilijalanjäljen vaikutusta.

     

Päättäjät ympäristöalalla
Hanke tarjoaa ajatuksia kuinka noudattaa Euroopan Unionin jäte- ja vesipuite-direktiivejä.

 

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja

VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja

Hankkeessa kehitettiin digitaalinen palvelu, joka auttaa haja-asutusalueiden asukkaita ja kyläyhteisöjä valitsemaan sopivimman ratkaisun jätevesien käsittelyyn Palvelu tukee myös esimerkiksi kunnan viranomaisten ja suunnittelutoimistojen työtä Village Waters -hankkeen tavoitteena oli etsiä ja jakaa kokemuksia parhaista haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuista ja näin vähentää jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja koko Itämeren alueella.

VillageWaters – Yhteistyöllä ratkaisuja haja-asutusalueen jätevesiin

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »