Intranet      
VillageWaters VillageWaters Village Waters łączy gospodarstwa, społeczność wiejską, lokalne władze a także naukowców i przedsiębiorstwa. Łącząc dane naukowe, najlepsze praktyki, wrażliwość na lokalne warunki, a także indywidualne potrzeby, możemy pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji w zarządzaniu gospodarką ściekową. Information Tool Introduction Video About Information Tool Wastewater Guidelines VillageWaters

Czystrza woda

w twojej wsi i okolicy

VillageWaters

Village Waters łączy gospodarstwa, społeczność wiejską, lokalne władze a także naukowców i przedsiębiorstwa. Łącząc dane naukowe, najlepsze praktyki, wrażliwość na lokalne warunki, a także indywidualne potrzeby, możemy pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji w zarządzaniu gospodarką ściekową.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE WODĄ
Narzędzie informacyjne, praktyczny system e-usług zostanie opublikowany w celu znalezienia najbardziej efektywnego, praktycznego, opłacalnego oraz przyjaznego środowisku rozwiązania oczyszczania ścieków dla właścicieli domów na słabo zaludnionym obszarze, dla wsi oraz dla instytucji publicznych.

 

Narzędzie zawiera techniczne i funkcjonalne dane na temat technologii, jak również dane środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz dotyczące dostępności. Celem jest zmniejszenie emisji ścieków zarówno lokalnie, jak również do Morza Bałtyckiego do poziomów ustanowionych przez najnowsze prawodawstwo unijne.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE WODĄ

   

Właściciele domów lub mieszkańcy wsi na terenach słabo zaludnionych
Projekt Village Waters pomaga właścicielom domów w znalezieniu efektywnych urządzeń do oczyszczania ścieków oraz zaoszczędzeniu pieniędzy w dłuższej perspektywie czasu.

     

Władze gminne 
Organy ochrony środowiska w gminie korzystając z narzędzia informacyjnego doradzają właścicielom domów w jaki sposób dobrać najlepsze rozwiązania systemów oczyszczania ścieków.

       

Małe i średnie przedsiębiorstwa w branży oczyszczania ścieków 
Projekt buduje wiedzę na temat technologii i jej funkcjonalności w celu redukcji ryzyka oraz zarządzania bieżącymi kosztami.

      

Badania w naukach przyrodniczych
Projekt mierzy wpływ emisji na jakość wód gruntowych oraz eutrofizację wód powierzchniowych, jak również wpływ zmian klimatu.

     

Decydenci, którzy pracują w obszarze środowiska
Projekt dostarcza wiedzę na temat przestrzegania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Ściekowej UE.

 

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

VillageWaters

VillageWaters

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE WODĄ Narzędzie informacyjne, praktyczny system e-usług zostanie opublikowany w celu znalezienia najbardziej efektywnego, praktycznego, opłacalnego oraz przyjaznego środowisku rozwiązania oczyszczania ścieków dla właścicieli domów na słabo zaludnionym obszarze, dla wsi oraz dla instytucji publicznych Narzędzie zawiera techniczne i funkcjonalne dane na temat technologii, jak również dane środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz dotyczące dostępności Village Waters łączy gospodarstwa, społeczność wiejską, lokalne władze a także naukowców i przedsiębiorstwa. Łącząc dane naukowe, najlepsze praktyki, wrażliwość na lokalne warunki, a także indywidualne potrzeby, możemy pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji w zarządzaniu gospodarką ściekową.

VillageWaters

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »