Intranet      
Wiadomości Wiadomości Oczekiwany rezultat projektu Najważniejszym rezultatem projektu będzie internetowe narzędzie informacyjne (oparte o usługi IT) Wiadomości

Czystrza woda

w twojej wsi i okolicy

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Wiadomości

Wiadomości

Cel i adresaci projektu Projekt „Village Waters” ma za zadanie pomóc w osiągnięciu założeń Bałtyckiego Planu Działań oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej Oczekiwany rezultat projektu Najważniejszym rezultatem projektu będzie internetowe narzędzie informacyjne (oparte o usługi IT)

Wiadomości

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »