Intranet      
Cel i adresaci projektu Cel i adresaci projektu Projekt „Village Waters” ma za zadanie pomóc w osiągnięciu założeń Bałtyckiego Planu Działań oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej. Innymi grupami docelowymi są władze ustawodawcze, które są odpowiedzialne za przygotowanie unijnych oraz krajowych aktów prawnych, środowiskowe organizacja pozarządowe (NGOs), małe i średnie przedsiębiorstwa (MPŚ),instytuty naukowo-badawcze oraz producenci i instalatorzy oczyszczalni Cel i adresaci projektu

Czystrza woda

w twojej wsi i okolicy

Cel i adresaci projektu

Projekt „Village Waters” ma za zadanie pomóc w osiągnięciu założeń Bałtyckiego Planu Działań oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej.

Realizacja projektu „Village Waters” ma za zadanie znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji substancji biogennych do gruntów i wód ze ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach poprzez wskazanie gminom oraz użytkownikom najlepiej dobranych dla nich oraz najbardziej przyjaznych środowisku systemów oczyszczania ścieków. Redukcja związków azotu i fosforu w wodach powierzchniowych i podziemnych będzie skutkowała zmniejszeniem eutrofizacji Morza Bałtyckiego.

Główną grupą docelową projektu są gminy oraz użytkownicy końcowi, czyli gospodarstwa domowe, zarówno te które są już wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków jak i te, które nie posiadają systemu oczyszczania ścieków na swoim terenie i dopiero zamierzają go wybrać. Innymi grupami docelowymi są władze ustawodawcze, które są odpowiedzialne za przygotowanie unijnych oraz krajowych aktów prawnych, środowiskowe organizacja pozarządowe (NGOs), małe i średnie przedsiębiorstwa (MPŚ),instytuty naukowo-badawcze oraz producenci i instalatorzy oczyszczalni.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Cel i adresaci projektu

Cel i adresaci projektu

Realizacja projektu „Village Waters” ma za zadanie znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji substancji biogennych do gruntów i wód ze ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach poprzez wskazanie gminom oraz użytkownikom najlepiej dobranych dla nich oraz najbardziej przyjaznych środowisku systemów oczyszczania ścieków Redukcja związków azotu i fosforu w wodach powierzchniowych i podziemnych będzie skutkowała zmniejszeniem eutrofizacji Morza Bałtyckiego Projekt „Village Waters” ma za zadanie pomóc w osiągnięciu założeń Bałtyckiego Planu Działań oraz Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej.

Cel i adresaci projektu

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »