Intranet      
VillageWaters VillageWaters VillageWaters projekt käivitati eesmärgiga töötada välja kõige tõhusamad reoveepuhastuslahendused ühiskanalisatsiooni teeninduspiirkonnast eraldiseisvatele hajaasustusalade majapidamistele Valikutööriist Tutvustav video Valikutööriista kohta Reoveepuhastuse juhendid VillageWaters

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses
Pilootkülad
VillageWatersi projekti käigus testitakse reoveepuhastuslahendusi 5 erineva riigi pilootkülades, et leida kõige kulutõhusam viis hajaasustusalade reovee puhastamiseks.
Loe lisaks
Uurimis- ja teadusasutused
VillageWaters projekt ühendab 10 uurimis- ja teadusasutust ning hariduskeskust 5 erinevast riigist, et töötada välja kõige tõhusamad tehnoloogilised lahendused hajaasustusalade reovee puhastamiseks.
Järved, jõed ja Läänemeri
Reovesi mõjutab veekogude vee kvaliteeti. Täiustatud reoveepuhastussüsteemid vähendavad lämmastiku ja fosfori koormust pinnavette ning aitavad otseselt kontrollida veekogude eutrofeerumise probleemi. Töötame koos selle nimel, et meie veekogudes ning Läänemeres oleks puhtam vesi.

VillageWaters

VillageWaters projekt käivitati eesmärgiga töötada välja kõige tõhusamad reoveepuhastuslahendused ühiskanalisatsiooni teeninduspiirkonnast eraldiseisvatele hajaasustusalade majapidamistele

Hajaasustusalad on Läänemerele kolmas suurim toitainete koormuse allikas. Euroopa Liidu (EL) seadusandlus on suunatud veekogude seisundi parandamiseks, seega on antud projekti eesmärgiks kulutõhusate ja keskkonnasõbralike reovee puhastamise lahenduste välja töötamine hajaasustusega piirkondadele, et vähendada Läänemere reostuskoormust ning viia heitvee kvaliteet vastavusse EL veealastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Projekti eesmärgid

Peamine eesmärk on majapidamiste innustamine uute ja täiustatud reoveepuhastussüsteemide kasutusele võtmisel vältides liigseid kulutusi. Projekti teostatakse pilootkülades, kus majapidamiste jaoks rakendatakse optimaalseid tehnilisi lahendusi. VillageWaters projekti käigus teostatakse enne ja pärast muudatuste läbi viimist sotsiaalsete, majanduslike ning keskkonnaalaste aspektide analüüs. Saastekoormuse vähendamiseks pakutakse välja  kõige parem tehnoloogiline lahendus.

 

Projekti sihtrühmadeks on:

   

Hajaasustusalade majaomanikud ja külaelanikud
VillageWaters hõlbustab majaomanike jaoks efektiivsete reoveepuhastuslahenduste leidmist ja võimaldab pikemas perspektiivis säästa raha.

     

Omavalitsused 
Veebipõhine tööriist aitab kohalikel omavalitsustel nõustada majaomanikke sobivaimate reoveepuhastite leidmisel.

       

Väikse ja keskmise suurusega ettevõtted reoveepuhastuses 
Projekti kaudu täiendatakse tehnoloogiaalast pädevust ning selle rakendatavust riskide vähendamiseks ja hoolduskulude haldamiseks.

      

Keskkonnateadlased
Projektis analüüsitakse reostuskoormuse mõju nii põhjavee kvaliteedile ja pinnavee eutrofikatsioonile kui ka kliimamuutustest tulenevat mõju.

     

Keskkonnapoliitika kujundajad
Projekt annab ülevaate, kuidas täita Euroopa Liidu poolt sätestatud jäätmete ja vee raamdirektiive.

 

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

VillageWaters

VillageWaters

Hajaasustusalad on Läänemerele kolmas suurim toitainete koormuse allikas Euroopa Liidu (EL) seadusandlus on suunatud veekogude seisundi parandamiseks, seega on antud projekti eesmärgiks kulutõhusate ja keskkonnasõbralike reovee puhastamise lahenduste välja töötamine hajaasustusega piirkondadele, et vähendada Läänemere reostuskoormust ning viia heitvee kvaliteet vastavusse EL veealastes õigusaktides sätestatud nõuetele VillageWaters projekt käivitati eesmärgiga töötada välja kõige tõhusamad reoveepuhastuslahendused ühiskanalisatsiooni teeninduspiirkonnast eraldiseisvatele hajaasustusalade majapidamistele

VillageWaters

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »