Intranet      
Oczekiwany rezultat projektu Oczekiwany rezultat projektu Najważniejszym rezultatem projektu będzie internetowe narzędzie informacyjne (oparte o usługi IT). Zaprojektowane w formie wyszukiwarki, ma zawierać również fora dyskusyjne, co umożliwi łączenie i zbliżanie do siebie grup docelowych, wymianę danych, planowanie, wdrażanie oraz eksploatację systemów oczyszczania ścieków Oczekiwany rezultat projektu

Czystrza woda

w twojej wsi i okolicy

Oczekiwany rezultat projektu

Najważniejszym rezultatem projektu będzie internetowe narzędzie informacyjne (oparte o usługi IT).

Internetowe narzędzie informacyjne będzie pomocne użytkownikowi przy doborze najbardziej optymalnej technologii przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie określonych kryteriów i warunków  poprzez udostępnienie informacji, dobór projektu, analizę finansową. Będzie uwzględniało aspekty technologiczne, środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Zaprojektowane w formie wyszukiwarki, ma zawierać również fora dyskusyjne, co umożliwi łączenie i zbliżanie do siebie grup docelowych, wymianę danych, planowanie, wdrażanie oraz eksploatację systemów oczyszczania ścieków.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Oczekiwany rezultat projektu

Oczekiwany rezultat projektu

Internetowe narzędzie informacyjne będzie pomocne użytkownikowi przy doborze najbardziej optymalnej technologii przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie określonych kryteriów i warunków poprzez udostępnienie informacji, dobór projektu, analizę finansową Będzie uwzględniało aspekty technologiczne, środowiskowe, społeczne i gospodarcze Najważniejszym rezultatem projektu będzie internetowe narzędzie informacyjne (oparte o usługi IT).

Oczekiwany rezultat projektu

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »