Intranet      
Wykonawcy projektu Wykonawcy projektu Partnerami projektu oprócz Polski są: Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa. W każdym kraju została wybrana jednostka realizująca projekt. Liderem projektu jest Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Natural Resources Institute Finland Luke). zostanie poddana badaniom w ramach projektu „Village Waters” Wykonawcy projektu

Czystrza woda

w twojej wsi i okolicy

Wykonawcy projektu

Partnerami projektu oprócz Polski są: Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa. W każdym kraju została wybrana jednostka realizująca projekt. Liderem projektu jest Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Natural Resources Institute Finland Luke).

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy został wybrany jako wykonawca projektu w Polsce z tego względu, iż posiada doświadczoną kadrę profesorską zajmującą się tematyką przydomowych oczyszczalni ścieków, która jest autorem wielu publikacji dotyczących m.in. problematyki oczyszczalni przydomowych a zagrożenia środowiska przyrodniczego, systemów projektowania, budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków na złożach gruntowo-trzcinowych czy monitoringu oceniającego efekt ekologiczny i sanitarny zagrodowych oczyszczalni ścieków ze złożem gruntowo-roślinnym. Ponadto instytut dysponuje własnymi laboratoriami oraz jest pomysłodawcą i wdrożył innowacyjną technologię indywidualnego oczyszczania ścieków (Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu) , która m.in. zostanie poddana badaniom w ramach projektu „Village Waters”.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Wykonawcy projektu

Wykonawcy projektu

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy został wybrany jako wykonawca projektu w Polsce z tego względu, iż posiada doświadczoną kadrę profesorską zajmującą się tematyką przydomowych oczyszczalni ścieków, która jest autorem wielu publikacji dotyczących m in Partnerami projektu oprócz Polski są: Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa. W każdym kraju została wybrana jednostka realizująca projekt. Liderem projektu jest Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Natural Resources Institute Finland Luke).

Wykonawcy projektu

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »