Intranet      
Projekta komanda Projekta komanda Loreta Urtāne Projekta nacionālā koordinatore Aleksejs Perscovs Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju eksperts Projekta komanda

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Projekta komanda

Projekta komanda

Loreta Urtāne Projekta nacionālā koordinatore Aleksejs Perscovs Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju eksperts

Projekta komanda