Intranet      
VillageWaters projekts VillageWaters projekts Projekta rezultāts Pamatojoties uz tirgū pieejamo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju tehnisko parametru apkopojumu, to ekonomisko, sociālo un vide aspektu izvērtējumu, projekts izstrādās interaktīvu rīku, ar kura palīdzību varēs atrast izmaksu ziņā efektīvu un videi draudzīgu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, tā sabalansējot vides aizsardzības prasības un savas ekonomiskās iespējas VillageWaters projekts

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

VillageWaters projekts

Projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” (saīsinājumā VillageWaters) apvieno mājsaimniecības, ciematu kopienas un vietējās varas iestādes, zinātniekus un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ražotājus. Izmantojot zinātniski analizētus datus, informāciju par labāko pieejamo praksi, kā arī ņemot vērā vietējo specifiku un jūsu
individuālās vajadzības, mēs varam palīdzēt jums pieņemt veiksmīgus lēmumus notekūdeņu apsaimniekošanā.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta rezultāts
Pamatojoties uz tirgū pieejamo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju tehnisko parametru apkopojumu, to ekonomisko, sociālo un vide aspektu izvērtējumu, projekts izstrādās interaktīvu rīku, ar kura palīdzību varēs atrast izmaksu ziņā efektīvu un videi draudzīgu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, tā sabalansējot vides aizsardzības prasības un savas ekonomiskās iespējas.

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

VillageWaters projekts

VillageWaters projekts

Projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” (saīsinājumā VillageWaters) apvieno mājsaimniecības, ciematu kopienas un vietējās varas iestādes, zinātniekus un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ražotājus Izmantojot zinātniski analizētus datus, informāciju par labāko pieejamo praksi, kā arī ņemot vērā vietējo specifiku un jūsu individuālās vajadzības, mēs varam palīdzēt jums pieņemt veiksmīgus lēmumus notekūdeņu apsaimniekošanā

VillageWaters projekts