Intranet      
Janne Heredia Gonzalez Janne Heredia Gonzalez Seetõttu on projektiväljundi väljatöötamine parima võimaliku reoveepuhastustehnoloogia valikuks oluline töövahend tema igapäevatöös Janne Heredia Gonzalez

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Janne Heredia Gonzalez

Janne Heredia Gonzalez

Janne on Kuusalu Vallavalitsuse esindaja VillageWater-i projektis. Projektis aitab ta kaasa Valkasse ja Kolgakülasse paigaldatavate reoveepuhastuse pilootjaamade seadusandlusele vastavusel ja vajaliku info kogumisel. Samuti osaleb ta teistes projekti tegevustes.

 

Kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistina on üheks tema tööülesandeks valla elanike nõustamine hajaasustusalade eramajapidamistesse sobivate reoveepuhastustehnoloogiate alal. Seetõttu on projektiväljundi väljatöötamine parima võimaliku reoveepuhastustehnoloogia valikuks oluline töövahend tema igapäevatöös.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Janne Heredia Gonzalez

Janne Heredia Gonzalez

Janne on Kuusalu Vallavalitsuse esindaja VillageWater-i projektis Projektis aitab ta kaasa Valkasse ja Kolgakülasse paigaldatavate reoveepuhastuse pilootjaamade seadusandlusele vastavusel ja vajaliku info kogumisel

Janne Heredia Gonzalez

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »