Intranet      
Kalle Küngas Kalle Küngas kogumise Kalle Küngas

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Kalle Küngas

Kalle Küngas

Kalle on Kuusalu Soojus OÜ  juhatuse esimees. Ettevõtte juhina on tema vastutav rajatavate reoveepuhastite planeerimise, parimate lahenduste leidmise ja projekteerimise eest. Tööülesannete hulka kuuluvad reoveepuhastite ehitusele lisaks igapäevase hoolduse ja remontide korraldamine.

 

Kalle soovib osaleda väikeste asulate elanike reovee probleemide lahendamisel. Ka väikeseid reovee koguseid on võimalik puhastada keskkonnasõbralikult. kogumise. 

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Kalle Küngas

Kalle Küngas

Kalle on Kuusalu Soojus OÜ juhatuse esimees Ettevõtte juhina on tema vastutav rajatavate reoveepuhastite planeerimise, parimate lahenduste leidmise ja projekteerimise eest

Kalle Küngas

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »