Intranet      
Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes'' kohalikele sihtrühmadele Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes'' 31. oktoobril korraldati VillageWaters projekti raames kohalikele sihtrühmadele koolitus "Läänemere tulevikule mõeldes" Tallinna Tehnikaülikoolis (Tallinn, Eesti). Väljatoodud materjal hõlmab ainult osa koolituse jooksul käsitletust Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes'' kohalikele sihtrühmadele

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes'' kohalikele sihtrühmadele

31. oktoobril korraldati VillageWaters projekti raames kohalikele sihtrühmadele koolitus "Läänemere tulevikule mõeldes" Tallinna Tehnikaülikoolis (Tallinn, Eesti).

Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes'' kohalikele sihtrühmadele

Möödunud sajandi jooksul on mitmesugused inimtegevused - põllumajanduse intensiivistamine, reovee ärajuhtimine ja rannikualade areng - oluliselt suurendanud toitainete heidet keskkonda. Veekeskkonnas soodustavad toitained vetikate, tsüanobakterite (sinivetikate) ja veetaimede kasvu. Kui toitainete kontsentratsioon on liiga kõrge, muutub see kasv üleliigseks, mis viib eutrofeerumiseni.

 

Alates 1980.-ndate lõpust on toitainete sissevool Läänemerre vähenenud tänu HELCOMi Läänemere tegevuskavale. Praegused näitajad on 1960.-ndate algusaastate tasemel. Vähenenud toitainete koormus on saavutatud tänu kanalisatsiooni juhitud reovee töötlemisele ning nii vähenenud õhusaaste emissioonidele kui ka vähenenud hajareostusele põllumajandusest ja metsandusest.

 

Sellest hoolimata ületavad fosfori- ja lämmastikukoormused mere enda looduslikku võimet ökosüsteemi tasakaalu taastada. Läänemere aeglane veevahetus põhjustab jätkuvalt fosfori vabanemist põhjasetetest ja lämmastikku siduvate tsüanobakterite õitsenguid alamvesikondades ning seetõttu on eutrofeerumisest taastumine aeglane.

 

Kanalisatsiooni juhitava reovee töötlemine oli efektiivne sekundaarse, nn biotöötluse ja täiustatud töötluse rakendamisel. Sellegipoolest püsib hajaasustusest pärinev saastekoormus kõrge ning see on ka kolmas suurim toitainete sissevoolu allikas Läänemerre.

 

Väljatoodud materjal hõlmab ainult osa koolituse jooksul käsitletust.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes''

Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes''

Möödunud sajandi jooksul on mitmesugused inimtegevused - põllumajanduse intensiivistamine, reovee ärajuhtimine ja rannikualade areng - oluliselt suurendanud toitainete heidet keskkonda Veekeskkonnas soodustavad toitained vetikate, tsüanobakterite (sinivetikate) ja veetaimede kasvu 31. oktoobril korraldati VillageWaters projekti raames kohalikele sihtrühmadele koolitus "Läänemere tulevikule mõeldes" Tallinna Tehnikaülikoolis (Tallinn, Eesti).

Koolitus ''Läänemere tulevikule mõeldes'' kohalikele sihtrühmadele

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »