Intranet      
Lietuva, Leitgiriai Lietuva, Leitgiriai Šilutes pašvaldība (platība – 1706 km², iedzīvotāji – 52 960) atrodas Lietuvas Republikas rietumu daļā un Klaipēdas novada dienvidu daļā, netālu no Kuršu Lagūnas. Attīrīšanas process sākas tūlīt pēc palaišanas un drīzumā sasniegs optimālo efektivitāti, tāpēc ietekme uz vidi sākuma ir minimāla Lietuva, Leitgiriai

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Lietuva, Leitgiriai

Šilutes pašvaldība (platība – 1706 km², iedzīvotāji – 52 960) atrodas Lietuvas Republikas rietumu daļā un Klaipēdas novada dienvidu daļā, netālu no Kuršu Lagūnas.

Lietuva, Leitgiriai

Leitgiriai ir ciems ar 104 iedzīvotājiem (40 mājsaimniecības) Šilutes rajonā. Pašvaldība robežojas ar Kaļiņingradas apgabalu (Krievijas Federācija) un Kuršu kāpa atdala to no Baltijas jūras.

Lietuva, Leitgiriai

Leitgiriai apkārtējā teritorijā atrodas reģionālais parks un aizsargājamās teritorijas. Šeit sākas ļoti skaista, maza upīte, Leite. Leite ir labā krasta pieteka Rusnes upei (Nemunas upes atteka). Leites upes un citu virszemes ūdensteču kvalitāte ir ļoti svarīga Leitgiriai kopienai.

Lietuva, Leitgiriai

Leitgiriai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) tika izvēlētas, jo tajās pielieto tipisku bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģiju (galvenā attīrīšanas iekārta – periodiskas darbības grāvis ar aberāciju). Šāda tipa tehnoloģiskās iekārtas tiek pielietotas citos četros ciemos jūras piekrastes teritorijā: Girkaliai un Lapiai (Klaipēdas novadā), Kaltinenai (Šilales novadā), Pilsudai (Tauraģes novadā). Kopumā Lietuvā ir ap 20 šādu iekārtu.

 

Leitgiriai NAI tika izbūvētas 1991.gadā. Tās sastāv no smilšu kameras, periodiskas darbības grāvja un dīķa – abi ar mehānisko aerāciju, un nosēddīķa.

Lietuva, Leitgiriai

Pirmapstrādes posma renovācija; izlīdzināšanas tvertne
Esošais pirmapstrādes solis bija morāli un tehnoloģiski novecojis un fiziski bojāts gadu laikā. Vecās iekārtas tika demontētas, un uzstādīta jaunā tehnoloģija. Ierīkota arī sūknēšanas stacija, kas paredzēta notekūdeņu plūsmas sadalei slapjos periodos, kad pieplūdums ievērojami palielinājās. Šajos gadījumos daļa notekūdeņu tiek novirzīta vecajam reaktoram, kurš ir rekonstruēts izlīdzināšanas tvertnē. Pēc tam, kad pārmērīgā ieplūde ir stabilizējusies,   uzkrātie notekūdeņi tiek atgriezti sākotnējā attīrīšanas procesā.

Lietuva, Leitgiriai

Attīrīšanas procesa apraksts

Anaerobās un anoksiskās kameras tiek sadalītas pārplūdušajos un nepieplūstošajos deflektoru nodalījumos. Aktīvā dūņu notekūdeņu un cirkulācijas notekūdeņu ieplūšana, kā arī īpašais deflektoru izvietojums (patentēta Vertikālās plūsmas labirinta sistēma) nodalījumos rada augšupejošu un nolaižamu plūsmu, kas nodrošina efektīvu satura sajaukšanos katrā nodalījumā. Šajās kamerās notiek slāpekļa un fosfora atdalīšana.

Lietuva, Leitgiriai

Aktīvais notekūdeņu maisījums no anoksiskās kameras plūst uz aerācijas kameru. Aerācijas kameras apakšā ir uzstādīti gaisa difuzeri. Difuzeri nodrošina smalku burbuļu aerāciju, līdz ar to, saturs ir suspensijā, un bioloģiskajiem procesiem nepieciešamais skābekļa daudzums ir izšķīdināts. Gaisa difuzeru darbībā tiek izmantota perforēta elastīga membrāna, kas ļauj tiem ilgstoši darboties.

Lietuva, Leitgiriai

Bioloģisko reaktoru tvertnes ir paredzētas daļai uzstādīšanai zem zemes. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tvertnes novieto uz sablīvētās grants kārtas, uz kuras atrodas dzelzsbetona pagrabstāvu. Grants pildījums, dzelzsbetona pamatnes biezums, kā arī betona tips un uzpildes veids ir veidoti, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem. Bioloģiskā reaktora tvertne jāaizpilda ar, piemēram, ar rupju smilti. Būtu jāizveido uzbērums ar nepieciešamo slīpumu ap tvertni. Uzbēruma augšpuses platumam jābūt tādam, lai pa to varētu brīvi pārvietoties.

Lietuva, Leitgiriai

Pēc visu būvniecības un uzstādīšanas darbu pabeigšanas, ir iespējams uzsākt NAI ekspluatāciju, kas notiek uzņēmuma AUGUST IR KO speciālistu uzraudzībā. Tās tiek gatavotas darbam, ielaižot aktīvās dūņas no jau strādājošām bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Aerācijas un dūņu cirkulācijas sistēmas tiek pielāgotas optimālai veiktspējai, atbilstoši faktiskajiem apstākļiem (ieplūde, piesārņojuma slodze). Attīrīšanas process sākas tūlīt pēc palaišanas un drīzumā sasniegs optimālo efektivitāti, tāpēc ietekme uz vidi sākuma ir minimāla.

Lietuva, Leitgiriai

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Lietuva, Leitgiriai

Lietuva, Leitgiriai

Leitgiriai ir ciems ar 104 iedzīvotājiem (40 mājsaimniecības) Šilutes rajonā Pašvaldība robežojas ar Kaļiņingradas apgabalu (Krievijas Federācija) un Kuršu kāpa atdala to no Baltijas jūras Šilutes pašvaldība (platība – 1706 km², iedzīvotāji – 52 960) atrodas Lietuvas Republikas rietumu daļā un Klaipēdas novada dienvidu daļā, netālu no Kuršu Lagūnas.

Lietuva, Leitgiriai