Intranet      
Polija, Sokoli Polija, Sokoli Sokolu komūna atrodas uz Visokomazoveckas plato, teritorijā, kas zināma kā “Polijas Zaļās Plaušas”. Visokomazoveckas novads atrodas Podļeskas provincē Polijas ziemeļaustrumos. pdf 1,8Mb) Polija, Sokoli

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Polija, Sokoli

Sokolu komūna atrodas uz Visokomazoveckas plato, teritorijā, kas zināma kā “Polijas Zaļās Plaušas”. Visokomazoveckas novads atrodas Podļeskas provincē Polijas ziemeļaustrumos.

Polija, Sokoli

Sokoli robežojas ar trim provincēm: Varmija-Mazūriju, Mazoviju un Ļubļinu un tajos ir aptuveni 6100 iedzīvotāji. Ziemeļos kaimiņi ir Lietuva, un austrumos Baltkrievija. Pašvaldība aizņem 15 557 hektāru lielu platību, un tās apdzīvoto vietu tīkls sastāv no 49 ciemiem. 

 

Tā ir tipisks reti apdzīvotas teritorijas komūnas piemērs, un patlaban tajā atrodas 125 darbojošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, no kurām 114 ir augsnes iekārtas ar denitrifikācijas dīķu sistēmām.

Polija, Sokoli

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Polija, Sokoli

Polija, Sokoli

Sokoli robežojas ar trim provincēm: Varmija-Mazūriju, Mazoviju un Ļubļinu un tajos ir aptuveni 6100 iedzīvotāji Ziemeļos kaimiņi ir Lietuva, un austrumos Baltkrievija Sokolu komūna atrodas uz Visokomazoveckas plato, teritorijā, kas zināma kā “Polijas Zaļās Plaušas”. Visokomazoveckas novads atrodas Podļeskas provincē Polijas ziemeļaustrumos.

Polija, Sokoli