Intranet      
Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER avaüritus 10.-11. aprillil 2018 Tallinnas Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER INTERREG Kesk-Läänemere programmi projekt „HEAWATER – Läänemere valgalal paiknevate väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ (2018-2021) ee/heawater Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER avaüritus 10. -11. aprillil 2018 Tallinnas

Puhtam vesi

teie külas ja selle ümbruses

Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER avaüritus 10.-11. aprillil 2018 Tallinnas

INTERREG Kesk-Läänemere programmi projekt „HEAWATER – Läänemere valgalal paiknevate väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ (2018-2021)

Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER avaüritus 10.-11. aprillil 2018 Tallinnas

Projekti eesmärk on vähendada väljavalitud jõgedes toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni vähemalt 10% võrra, jõed paiknevad Tallinnas, Turus ja Söderhamnis. Algava projektiga on ühinenud Tallinna Tehnikaülikool, Söderhamni linn Rootsist, Soome Keskkonnainstituut ja Turu Rakenduslik Kõrgkool. Projekti juhtivpartner on Tallinna Keskkonnaamet ja assotsieerunud partnerid Turu linn ning John Nurminen Sihtasutus.
Veekvaliteedi seire, andmeanalüüsi ning läbiprojekteerimise tulemusena leitakse parim tehniline lahendus linnajõgede valglatelt lähtuva reostuskoormuse vähendamiseks Läänemerre. Projekti raames parim tehniline lahendus teostatakse ning tehnilise lahenduse tõhusust hinnatakse seire ja tulu-kulu analüüsi abil. Projekti tulemustest teavitatakse elanikkonna erinevaid gruppe, eesmärgiga suurendada teadlikkust linnajõgedest kui olulistest veeobjektidest linnakeskkonnas.
Tallinna linnas on kavas Mustjõest Läänemerre jõudva toitainete ja ohtlike ainete koormuse vähendamine. Seeläbi paraneb ka suplusvee kvaliteet Stroomi rannas. Mustjõgi on üks kuueteistkümnest vooluveekogust Tallinna linnas, mis saab alguse ja voolab läbi linna. Praegu voolab vaid väike osa jõest looduslikus sängis. Enam kui pool jõe valgalast on kaetud kõvakattega, mistõttu Mustjõkke jõuab ka suur hulk sademevett.

Projekti koduleht on http://www.tallinn.ee/heawater

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Kodulehe valmistamine bekker.ee

Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER

Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER

Projekti eesmärk on vähendada väljavalitud jõgedes toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni vähemalt 10% võrra, jõed paiknevad Tallinnas, Turus ja Söderhamnis Algava projektiga on ühinenud Tallinna Tehnikaülikool, Söderhamni linn Rootsist, Soome Keskkonnainstituut ja Turu Rakenduslik Kõrgkool INTERREG Kesk-Läänemere programmi projekt „HEAWATER – Läänemere valgalal paiknevate väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ (2018-2021)

Projekti CENTRAL BALTIC HEAWATER avaüritus 10. -11. aprillil 2018 Tallinnas

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »