Intranet      
Somija, Gennarby Somija, Gennarby Ciems tika uzcelts 1900. gadu pirmajā pusē ap pienotavas kooperatīvu, kurš atrodas pie Gennarbyträsk ezera. Ap ezeru atrodas ap desmit īpašumu. Pašvaldība, enerģētikas uzņēmums un optisko šķiedru operators pārņems darbību pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas Somija, Gennarby

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Somija, Gennarby

Ciems tika uzcelts 1900.gadu pirmajā pusē ap pienotavas kooperatīvu, kurš atrodas pie Gennarbyträsk ezera. Ap ezeru atrodas ap desmit īpašumu.

Somija, Gennarby

Ezera ziemeļu pusē atrodas Gennarby ciemats un dienvidu pusē daži īpašumi rekreācijai. Arī lauksaimniecība tiek praktizēta šajā teritorijā.

Nytorp pilotteritorijā, Gennarbytrasket ezerā tika nopirkta un uzstādīta automātiska ūdens kvalitātes zonde.

 

Tabulā jūs varat sekot ūdens kvalitātes mērījumiem tiešsaistē. Dati par vadītspēju, izšķīdināto skābekli, hlorofilu a, temperatūru, duļķainību un zilaļģēm tiek atjaunoti katru pusstundu.

 

Hlorofila-a saturs ūdenī apraksta kopējo fitoplanktonu, t.i. biomasu. Lieliskas kvalitātes ezerā hlorofils ir zem 4 μg / l un labas kvalitātes zem 10 μg / l.

 

Ūdens duļķainību rada māls, dzelzs, koloidālajie savienojumi vai aļģu pārpilnības. Ūdens ir dzidrs, kad FTU ir mazāks par 1.

 

Ūdens ekosistēmā skābeklis tiek patērēts no organismu noārdīšanās un ķīmiskajām reakcijām. Ziemā normāls virsūdens skābekļa saturs ir 12-13 mg O2 / l. Vasarā normāls skābekļa saturs ir 8-9 mg O2 / l.

Risināmā problēma

Tā kā īpašumi ir samērā veci, līdzīgas ir arī notekūdeņu sistēmas (dekādēm vecas septiskās tvertnes). Katrs ņem savu ūdeni no pašu dzeramā ūdens akām, kas nozīmē, ka ūdens kvalitāte ievērojami atšķiras.  

Saskaņā ar prasībām, notekūdeņu attīrīšana ir jāuzlabo. Paši ciema iedzīvotāji vēlas, lai ūdens kvalitāte paliek pēc iespējas augstāka, un, piemēram, ezerā nav atļauti parasti piekarināmie motori, tikai elektriskie motori. Piedevām, katrs ciema iedzīvotājs vēlas labākas kvalitātes dzeramo ūdeni no pašvaldības ūdensapgādes uzņēmuma.

Somija, Gennarby

Projekta aktivitātes ciemā

 Projekta mērķis ir izbūvēt ūdens apgādes un notekūdeņu caurules, lai pievienotos pašvaldības sistēmai. Vecās, gaisvadu elektropārvades līnijas tiks demontētas un aizstātas ar pazemes kabeļiem. Tajā pašā laikā katrā mājsaimniecībā tiks ierīkoti optisko šķiedru kabeļi.

 Kad elektrības vadi būs izvietoti zem zemes, samazināsies pērkona negaisu nodarītie kaitējumi. Ievietojot optisko šķiedru visdārgākais darbs ir rakšana, tāpēc ir ekonomiski lietderīgi to veikt kopīgi ar elektrības kabeļiem.

Ūdens kooperatīvs Nytorp Vatten andelslag tika izveidots, lai izbūvētu kopīgu cauruļvadu un pievienotu to pašvaldības notekūdeņu sistēmai. Projekts virzās uz priekšu, kā plānots. Visi pastāvīgi apdzīvotie īpašumi, kā arī dažas no atpūtas mājām – kopumā desmit mājsaimniecības – piedalās būvniecības projektā.

Somija, Gennarby

Cilvēki projektā

Kooperācijas projekts ir iespējams pateicoties BSR Interreg finansējumam, kurš saņemts no Western Uusimaa Water and Environment (LUVY) ar VillageWaters starpniecību. LUVY ir nominējis būvniecības projekta koordinatoru Bernardu Lundstrēmu, lai koordinētu VillageWaters-Gennarby projektu.

Somija, Gennarby

Ciema iedzīvotāji cer, ka sadarbība starp dažādām pusēm nodrošinās pozitīvu attīstību ciemam bez lielām izmaksām. Kabeļi pamato iepriekšminēto. Nytorp Vatten andelslag ierīkos pazemes cauruļvadu un kabeļu savienojumus. Pašvaldība, enerģētikas uzņēmums un optisko šķiedru operators pārņems darbību pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas.

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Somija, Gennarby

Somija, Gennarby

Ezera ziemeļu pusē atrodas Gennarby ciemats un dienvidu pusē daži īpašumi rekreācijai Arī lauksaimniecība tiek praktizēta šajā teritorijā Ciems tika uzcelts 1900.gadu pirmajā pusē ap pienotavas kooperatīvu, kurš atrodas pie Gennarbyträsk ezera. Ap ezeru atrodas ap desmit īpašumu.

Somija, Gennarby